CENNÍK SKIPASOV ZIMA 2016/2017

Nakupujte skipasy za výhodnejšie ceny a z pohodlia domova cez náš ESKIPASS e-shop. V predaji od začiatku sezóny 2016/2017. Viac informácií na: Ako nakupovať

Jarná lyžovačka od 13.3.2017

  NA POKLADNI ESKIPASS e-shop
DRUH SKIPASU DOSPELÍ JUNIORI DETI/SENIORI DOSPELÍ JUNIORI DETI/SENIORI
2 HODINY 12,5 € 10,5 € 8,0 € 12,0 € 9,5 € 7,5 €
4 HODINY 16,5 € 13,5 € 11,0 € 15,5 € 12,5 € 10,0 €
OD 13:00 14,5 € 12,0 € 9,0 € 13,5 € 11,0 € 9,0 €
1 DEŇ * 10,0 € 10,0 € 10,0 € 10,0 € 10,0 € 10,0 €
2 DNI 37,5 € 30,5 € 24,0 € 36,0 € 29,0 € 23,0 €
3 DNI 54,0 € 43,5 € 34,5 € 52,0 € 43,0 € 34,0 €
4 DNI 69,0 € 55,5 € 43,5 € 67,0 € 55,0 € 43,0 €
5 DNÍ 82,0 € 66,0 € 52,0 € 81,0 € 66,0 € 52,0 €
6 DNÍ 93,5 € 75,5 € 60,0 € 93,0 € 75,0 € 60,0 €
7 DNÍ 103,5 € 84,0 € 67,0 € 103,0 € 84,0 € 67,0 €
3 z 5 DNÍ 56,0 € 45,5 € 36,0 € 55,0 € 45,0 € 36,0 €
5 z 7 DNÍ 85,5 € 70,0 € 56,0 € 85,0 € 70,0 € 56,0 €
10 DNÍ ZO SEZÓNY PREDPREDAJ
- - - - - -
SEZÓNNY  SKIPAS PREDPREDAJ - - - - - -
1 JAZDA "DETSKÝ VLEK" 1,5 € 1,3 € 1,0 € - - -
2 HODINY "DETSKÝ VLEK" 5,0 € 5,0 € 5,0 € - - -
1 JAZDA VLEK 2,6 € 2,2 € 1,7 € - - -
1 JAZDA NA LANOVKE 3,5 € 3,0 € 2,5 € - - -
RODINNÉ SKIPASY 2+2 2+1 2+3 - - -
1 DEŇ RODINNÝ 58,0 € 47,0 € 69,0 € - - -

*Cena platná od 22.3.17. Na túto cenu sa nevzťahujú už žiadne ďalšie zľavy!

HLAVNÁ SEZÓNA od 25.12.2016 do 12.3.2017

  NA POKLADNI ESKIPASS e-shop
DRUH SKIPASU DOSPELÍ JUNIORI DETI/SENIORI DOSPELÍ JUNIORI DETI/SENIORI
2 HODINY 16,5 € 13,5 € 10,5 € 15,0 € 12,0 € 9,5 €
4 HODINY 21,0 € 17,5 € 14,0 € 19,5 € 16,0 € 12,5 €
OD 13:00 19,0 € 15,5 € 12,0 € 17,5 € 14,0 € 11,0 €
1 DEŇ 26,0 € 21,0 € 16,5 € 24,0 € 19,5 € 15,5 €
2 DNI 49,0 € 39,5 € 31,0 € 46,0 € 37,0 € 30,0 €
3 DNI 70,0 € 56,5 € 44,5 € 66,0 € 54,0 € 43,0 €
4 DNI 89,5 € 72,0 € 57,0 € 85,0 € 69,0 € 55,0 €
5 DNÍ 106,5 € 86,0 € 67,5 € 102,0 € 83,0 € 66,0 €
6 DNÍ 121,5 € 98,5 € 77,0 € 118,0 € 96,0 € 76,0 €
7 DNÍ 134,5 € 109,0 € 85,5 € 131,0 € 107,0 € 85,0 €
3 z 5 DNÍ 73,0 € 59,0 € 47,0 € 70,0 € 57,0 € 46,0 €
5 z 7 DNÍ 111,0 € 90,0 € 72,0 € 107,0 € 88,0 € 71,0 €
10 DNÍ ZO SEZÓNY 210,0 € 170,0 € 133,0 € 190,0 € 155,0 € 122,0 €
SEZÓNNY  SKIPAS 300,0 € 242,0 € 190,0 € 270,0 € 220,0 € 175,0 €
1 JAZDA "DETSKÝ VLEK" 1,7 € 1,5 € 1,1 € - - -
2 HODINY "DETSKÝ VLEK" 6,00 € 6,00 € 6,00 € - - -
1 JAZDA VLEK 3,0 € 2,6 € 2,0 € - - -
1 JAZDA NA LANOVKE 5,5 € 4,5 € 3,5 € - - -
RODINNÉ SKIPASY 2+2 2+1 2+3 - - -
1 DEŇ RODINNÝ 2+2 75,0 € 61,0 € 89,0 € - - -

Skipasy sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty!

Všetky druhy skipasov sú NEPRENOSNÉ! Monitorovanie užívateľov skipasov! Na prepravu používajte len skipasy zakúpené  na oficiálnych predajných miestach strediska, výlučne pre seba. Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb sú neplatné a pri pokuse o použitie budú návštevníkovom ZABLOKOVANÉ! Návštevník je povinný v prípade vyzvania povereným zamestnancom lyžiarskeho strediska sa preukázať platným skipasom/lístkom. Ak zamestnanec zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený skipas/lístok, tento mu bude takisto ZABLOKOVANÝ bez nároku vrátenia peňazí.

Zľavnené skipasy:

 • Deti do 5,99 rokov v sprievode dospelej osoby majú nárok na bezplatné prepravné len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
 • Nárok na skipas "Deti“ majú deti od 6 do 11 rokov vrátane. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
 • Nárok na skipas "Senior“ má osoba od 60 rokov alebo držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S. Pre uplatnenie nároku je potrebné predložiť preukaz totožnosti, u držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP-S aj tento preukaz.
 • Nárok na skipas "Junior“ máju osoby od 12 do 19 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO 26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26. Skipas je platný len spolu s týmito kartami, noste ho so sebou, pri kontrole je majiteľ skipasu povinný sa preukázať aj touto kartou v opačnom prípade mu bude skipas zablokovaný bez nároku náhrady ceny.
 • Majitelia kariet Orava Card majú nárok na 5% zľavu z 1,2,3,4 dňových skipasov a 10% z 5,6,7 dňových skipasov z cien NA POKLADNI!
 • Zľavy pre organizované skupiny: 10% z ceny celodenného skipasu a každá 21 osoba zadarmo, zľavy platia pre organizované skupiny s minimálnym počtom 20 osôb pri nákupe skipasov naraz pre celú skupinu. Pri poskytnutí zľavy pre organizované skupiny nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie zľavy. Pri kúpe skipasov pre organizovanú skupinu je potrebné v pokladni predložiť menný zoznam členov skupiny s odtlačkom pečiatky organizácie(u detí, juiorov a seniorov treba uviesť aj dátum narodenia).
 • RODINNÝ SKIPAS(2 rodičia + 1,2 alebo 3 deti): Pri zakúpení sa treba v pokladni preukázať OP manželov, v prípade detí kartičkou poistenca-u všetkých nutná zhoda priezviska resp. bydliska. Deti musia spĺňať podmienku zľavy na dieťa!
 • Kombinovanie zliav s inými zľavami nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 • Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS e-shop zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.
 • Lyžiarske stredisko si vyhradzuje právo na zmeny taríf prepravných lístkov.
 • V cene skipasov nie je zahrnutý vstup do KIDSPARKu-areálu lyžiarskej školy.

Pokyny k cenníku: 

 • 1 JAZDA NA LANOVKE  predstavuje spiatočnú jazdu len na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A - UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo a späť, alebo predstavuje spiatočnú jazdu len na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B, - SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň a späť. Na 1 cestu na vrchol SKI PARKu Kubínska hoľa preto potrebujete zakúpiť si dve jednotlivé jazdy na lanovkách A a B. Preprava peších zákazníkov sa počas zimnej sezóny 2016/2017 uskutočňuje vo vyhradených hodinách:
  • PREPRAVA PEŠÍCH CESTUJÚCICH NA DOLNEJ LANOVEJ DRÁHE V ČASE O 12:00 a 14:00!
  • PREPRAVA PEŠÍCH CESTUJÚCICH NA HORNEJ LANOVEJ DRÁHE V ČASE O 12:20 a 14:20!
 • 1 JAZDA VLEK predstavuje len jednu jednosmernú jazdu na jednom z vlekov označených na mape ako C,D,E,F,G (vždy ale len na 1 z nich!).
 • 1 JAZDA VLEK “DETSKÝ VLEK“ predstavuje len jednu jednosmernú jazdu na ľubovoľnom vleku označených na mape ako H alebo J (vždy ale len na 1 z nich!).
 • Časové skipasy 2 hodiny  a 4 hodiny platia od prvého prechodu cez turniket! Skipas “OD 13:00“ je platný od 13:00 do konca bežných otváracích hodín strediska tj. 16:00.
 • Časový skipas 2 HODINY “DETSKÝ VLEK“ platí 2 hodiny len na vlekoch označených na mape ako H a J!
 • Platnosť všetkých skipasov začína v deň ich vystavenia. Jazdové lístky platia len v deň ich zakúpenia! Na  požiadanie je možné bez poplatku vystaviť skipas platný od určitého dňa v sezóne, ale len na časové, celodenné a viacdenné lístky. Platnosť viacdenných skipasov(2,3,4,5,6, alebo 7 dní) je vždy po sebe nasledujúce dni s výnimkou lístka 3 z 5, 5 zo 7 dní a  10 dní zo sezóny.
 • Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lanových dráh sú denne k dispozícii na predajných miestach skipasov, na internetovej stránke www.kubinska.sk a telefónnom čísle +421 915 595 311.
 • Lyžiarske stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.
 • Strata alebo odcudzenie: Pri strate alebo znehodnotení skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada. Spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie prepravného v prípadoch prerušenia prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod účinnej kontroly prevádzkovateľa, a ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípadoch prijatia všetkých možných účinných opatrení (napr. vyššia moc)!
 • Lyžiarske stredisko neposkytuje dodatočnú výmenu, predĺženie platnosti alebo zmenu skipasu.
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená akonáhle cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Návštevníci lyžiarskeho strediska  sa pohybujú po stredisku len po vyznačených tratiach, na vlastnú zodpovednosť a sú povinní  dodržiavať pokyny zamestnancov lyžiarskeho strediska.
 • Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.
 • Skipass a/alebo Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 • Úplné znenie zmluvných prepravných podmienok je k dispozícii na pokladni priamo v stredisku SKI PARK kubínska hoľa alebo na kubinska.sk.

 V cene skipasov je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipasy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipasu.

Prevádzková doba:

 • Prevádzková doba lanoviek a vlekov 8:30 – 15:30 - v závislosti od snehových a poveternostných podmienok.
 • V čase od 16:00 do 8:00 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom.
 • Počas trvania zimnej sezóny 2016/2017je v celom stredisku SKI PARK Kubínska hoľa prísny zákaz paraglidingu!

Prijímame platobné karty: