Current status of slopes

Upper part (1000-1396)mnm

Current conditions

Snow height 0 cm

New snow height 0 cm

Temperature 15 °C

slightly cloudy

Conditions
out of order

Lower part (720-1000)mnm

Current conditions

Snow height 0 cm

New snow height 0 cm

Temperature 20 °C

slightly cloudy

Conditions
out of order

Slopes in operation

Číslo Názov zjazdovky In service
1 Pretekárska Super G
2 Pretekárska II
3 Turistická
4 Pretekárska zjazd
5 Pretekárska III.
6 Snowbordová
7 Cvičná I.
8 Detská I.
9 Cvičná II.
Ľahká Stredne ťažká Ťažká